Salmonela je patogena bakterija, čest je uzročnik trovanja hranom i uzročnik infekcija creva. Manji deo unetih bakterija salmonele uništava kisela enzimska sredina u želucu, a kada se unese veći broj ovih patogenih organizama nastaje infekcija u tankom crevu i trovanje usled toksina koji produkuju bakterije.

Pseudomonas je uslovno patogena bakterija, infekcije organizma nastaju pri padu imuniteta Pseudomonas je čest uzročnik infekcija urinarnih puteva, posebno kod bolesnika kojima su vršeni urološki zahvati, koji imaju opstruktivnu uropatiju ili koji su primali antibiotike širokog spektra. Pseudomonas je izrazito otporna bakterija na antibiotike širokog spektra.

Rezultat delovanja koloidne srebrne vode (15 ppm srebra):
Pseudomonas aeruginosa
nakon 4 minuta delovanja populacija veća od 10 miliona je svedena na nemerljivo mali broj.

Rezultati eksperimenta

Pseudomonas aeruginosa – nakon prvih 4 minuta delovanja koloidne srebrne vode uočava se drastičan pad broja kolonija, kao i u predhodom slučaju. Koncentracija od 30 ppm koloidnog srebra ispoljava jače antimikrobno delovanje. Nakon 4 minuta ne postoje brojive kolonije, a pri koncentraciji od 15 ppm populacija je veoma niska.

Vreme delovanja(min.) 0 2 4 6 8 10 15
Koncentracija koloidnog srebra 30 PPM 13,000 0.005 0 0 0 0 0
Koncentracija koloidnog srebra 15 PPM 2,100 25 14 1.8 0.005 0 0

Salmonella typhimurium – u ovom slučaju koloidno srebro mnogo brže i efikasnije uništava ovu vrstu bakterija. Ovo je vrlo patogena bakterija (opasnija je u odnosu na ostale vrste, koje su ispitivane u ovom eksperimentu), a najosetljivija je na delovanje koloidnog srebra. Već nakon 2 minuta broj kolonija je sveden na zanemarujući broj pri jednoj i drugoj koncentraciji srebra (30 ppm i 15 ppm podjednako).

Vreme delovanja(min.) 0 2 4 6 8 10 15
Koncentracija koloidnog srebra 30 PPM 13,000 0.003 0 0 0 0 0
Koncentracija koloidnog srebra 15 PPM 10,000 0.6 0.068 0.005 0 0 0